Claude Croes – stichter van de rouwtonde

Claude Croes behaalde in 1995 zijn bachelor-diploma van maatschappelijk assistent aan de Hogeschool Ipsoc te Kortrijk (nu Vives). In 2019 volgde hij de cursus rouw- en verliesconsulent aan het Centrum voor Afstandsonderwijs. Hij behaalde zijn diploma met grootste onderscheiding en start een zelfstandige praktijk als rouw- en verliesconsulent bij hem thuis. Claude Croes is er van overtuigd dat rouw- en verliesverwerking te weinig aandacht krijgt in onze haastige maatschappij.

Claude Croes is ook politiek actief: sinds 1995 zetelt hij onafgebroken in de Deerlijkse gemeenteraad, sinds 2004 is hij burgemeester van Deerlijk en sinds 2006 zetelt hij in de provincieraad van West-Vlaanderen. De laatste tijd legt hij zich ook toe op de contacten naar de hogere overheden inzake rouw- en verliesverwerking. Dit onderwerp wil hij uit de taboesfeer halen.

Claude Croes werd in zijn eigen leven ook zelf geconfronteerd met rouw en verlies in verschillende vormen. Vanuit deze ervaringen groeide zijn interesse naar het begeleiden van mensen in hun rouw en verdriet. Hij studeert ook nog verder in deze materie. Het werk is nooit af…
Administratief wordt hij bijgestaan door zijn partner Evelyne Baert.