Voordrachten-lezingen-vorming

Organisaties, verenigingen, scholen of bedrijven die een voordracht, een lezing of een vormingsnamiddag -of avond willen organiseren rond rouw-en verliesverwerking kunnen ook beroep doen opĀ de Rouwtonde.

Er zijn verschillende thema’s. Enkele voorbeelden: “rouwen en rituelen”, “rouwen in deze jachtige maatschappij”, “rouwen in en na Coronatijden”,… Uiteraard kan je zelf ook een thema aanreiken.

Het onderwerp, het tijdstip, de duur en de kostprijs worden vooraf besproken. De lezingen en voordrachten worden altijd gebracht door Claude Croes zelf.